top of page

Voorwaarden deelname TRB & BRTT

 • Vanaf 5 dagen voor de sessie drink je geen alcohol.

 • Een week van te voren stop je met het gebruik van 'zelfzorg'medicatie (verkrijgbaar bij de drogist) : bijvoorbeeld pijnstillers, neusspray, allergie-medicatie of hoest-remmende medicatie. Homeopatische (of andere natuurlijke) middelen of vitaminepreparaten zijn geen probleem.

 • Vanaf 2 weken van te voren gebruik je geen drugs (ook geen joint!)

 • Je hebt kennisgenomen van onderstaande contra-indicaties en geconstateerd dat deze voor jou niet van toepassing zijn. Bij twijfel meld je dit tijdig bij mij.

Contra-indicaties 

 • Gebruik van ALLE van alle soorten voorgeschreven medicatieHiervoor geldt dat je verplicht bent aan mij te melden wat je gebruikt; in een aantal gevallen kan het zelfs gevaarlijk zijn de sessie te ondergaan. Bij twijfel zal ik je vragen jouw behandelend arts schriftelijk toestemming te laten verlenen de sessie te kunnen ondergaan of kan ik (ter plekke) besluiten de sessie niet bij je af te nemen, voor jouw eigen veiligheid. 

 • Zwangerschap (in elk stadium)

 • Ernstige PTSS 

 • Hoge bloeddruk

 • Hart-en vaatziekten

 • Diabetes

 • Epilepsie (of een voorgeschiedenis daarmee)

 • Ernstige psychosomatische aandoeningen

 • Ernstige medische aandoening

 • Ernstige psychische aandoening (of een voorgeschiedenis daarmee, ook in de familielijn!)

 • Recente chirurgie, hechtingen of verwondingen

 • Astma - voor lichte tot matige astma kunnen we dit bespreken, maar belangrijk is om je inhalator mee te brengen naar de sessie

Het volgen van een TRB-sessie is veilig, zolang bovengenoemde contra-indicaties en voorwaarden in acht worden genomen. 

Tijdens een sessie werken we op jouw zenuwstelsel. Daar kunnen we volledig veilig mee werken zolang jij je aan de voorwaarden houdt. Wanneer je dat niét doet breng jij jouw gezondheid in gevaar.

Wanneer een van de contra-indicaties of meer voor jou van toepassing zijn of je hebt je niet aan de voorwaarden gehouden, kun je niet deelnemen aan de sessie.

Een BRTT-sessie kan voor de meeste mensen worden ingezet. BRTT kan echter intense fysieke en emotionele reacties teweeg brengen, daarom is het belangrijk dat jij je ook hiervoor aan de voorwaarden houdt en dat wanneer een of meer van de bovenstaand genoemde contra-indicaties voor jou van toepassing zijn, je dit meldt.  

 

Wees altijd eerlijk tegen mij, voor jouw eigen veiligheid. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij jou om belangrijke informatie met mij te delen.. 

Soms kun je, na overleg met mij en goedkeuring van jouw behandelend arts, toch deelnemen aan een BRTT-sessie, wanneer een of meer van de contra-indicaties bovenstaand op jou van toepassing is. Dat hangt van de aard van de aandoening, het soort medicatie en jouw fysieke of psychische gesteldheid af. Bij twijfel doen we het niet en kijken we op welke manier ik je wel kan helpen. 

bottom of page