top of page
  • Writer's pictureIngrid

Wat is trauma?

Updated: Mar 20Regelmatig hoor ik dat mensen denken dat trauma vooral gaat over mensen die in een oorlog hebben meegevochten, mishandeld of misbruikt zijn. Dit zijn zware vormen van trauma en betreft vaak mensen die lijden aan PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom), maar wist je dat iedereen eigenlijk trauma met zich meedraagt? Ik kan tientallen blogs over verschillende soorten trauma schrijven en dan nog niet alles verteld hebben, daarom begin ik bij het begin: wat is eigenlijk ‘trauma’?

We spreken van trauma wanneer je een ervaring hebt gehad die een overweldigende reactie veroorzaakt heeft in je lichaam. Dat betekent dat op het moment dat dit plaatsvond je de emoties die het opriep niet volledig hebt kunnen doorvoelen en je lichaam in een ‘bevriezing’ (freeze-modus) terecht is gekomen.

De uitwerking van deze gebeurtenis of ervaring wordt op dat moment fysiek, op cellulair niveau, opgeslagen in het lichaam en zet zich daar vast. Wat ook weer doorwerkt op het energetisch, mentaal, emotioneel en zelfs spirituele lichaam. Alles is tenslotte met elkaar verbonden.

 

Goed te weten is dat niet het trauma of de gebeurtenis zelf, maar de traumasporen worden opgeslagen. Daarnaast is de mate waarin een ervaring of gebeurtenis als ‘traumatisch’ wordt ervaren door iemand afhankelijk van de draagkracht, iemands karakter, hoe het is gesteld met het zenuwstelsel van deze persoon (is deze lekker ontspannen op het moment van de gebeurtenis of juist niet) en wat iemand nog meer meegemaakt heeft in het leven. We kunnen allemaal hetzelfde meemaken, maar dat wil niet zeggen dat we allemaal een overweldigende reactie van het lichaam hebben. Naast het soort trauma, zijn dus ook de omstandigheden en persoonlijke factoren van invloed op de mate waarin traumasporen achterblijven. Daarnaast kennen we ook generationeel trauma, vroegkinderlijk trauma, symbiose-trauma en geboortetrauma; vormen van trauma die niet direct herleidbaar zijn naar een gebeurtenis voor degene die klachten ervaart, maar wel verweven zijn met iemands leven en voor problemen kunnen zorgen op vele vlakken. In andere blogs zal ik dieper ingaan op de verschillende soorten trauma.

 

Nu weer even uitzoomen op de algemene term ‘trauma’. We weten nu wat dit fysiek betekent, welke factoren van toepassing zijn, maar welke voorbeelden kennen we? Naast voorbeelden van grote traumatische gebeurtenissen, kun je iedere voor jou overweldigende, lichamelijke reactie op een gebeurtenis als trauma betitelen.

Bijvoorbeeld: een vrouw geeft borstvoeding aan haar kindje, wat te weinig voedzaam blijkt te zijn. Dit veroorzaakt onbewust een trauma bij dit kindje vanuit schaarste, wat zich op latere leeftijd kan uiten in eetstoornissen, niet goed met geld kunnen omgaan, verslavingen op alle vlakken of dwangmatig gedrag. Vaak worden de symptomen van zo'n stoornis of verslaving behandeld, maar niet de oorzaak, namelijk de daadwerkelijke (fysieke)trauma-sporen in het lichaam. 

Maar ook de trauma's met minder grote (zichtbare) gevolgen hebben impact op jouw leven en de wijze waarop jij in het leven staat. Dit kan een oorsprong hebben in je jeugd.

Het kind dat niet getroost wordt op het moment dat het troost nodig heeft, wat vaak te horen kreeg ‘zeur niet zo’ of ‘sterk zijn’ terwijl het zich niet veilig voelde, veroorzaakt ook trauma. Een emotioneel afwezige ouder, een ouder die ernstig ziek was tijdens je jeugd, je niet gehoord voelen, gepest worden of je niet veilig voelen op school. Maar ook niet gewenst zijn als kind, een moeder die liever een meisje had gehad terwijl je een jongen bent of andersom, verslavingen binnen het gezin. Een kindje voor jou dat doodgeboren werd of je moeder die een miskraam had voordat jij in de baarmoeder zat. Het is allemaal van invloed op jouw leven en veroorzaakt trauma in je lichaam. En eigenlijk begint het al bij je ouders: als zij hun trauma niet hebben verwerkt, niet hebben willen of kunnen aankijken, dan dragen zij dit onbewust over op jou.

 

Een voorbeeld uit mijn praktijk: een cliënt heeft veel meegemaakt in haar leven, en deze grote gebeurtenissen lijken ten grondslag te liggen aan de onrust die ze ervaart op dit moment. Bij het lezen van haar levensloop, zie ik echter dat ze op jonge leeftijd gebeten is door een hond. Zelf weet ze daar niet zoveel meer van, maar van haar moeder weet ze dat ze een periode last van nachtmerries heeft gehad naderhand. Ze is als volwassene niet bang geworden voor honden en denkt hier ook geen last van te ondervinden. Echter bleek haar zoon extreem bang te zijn voor honden, terwijl er nooit iets concreets is voorgevallen wat deze angst zou kunnen hebben veroorzaakt.

Twee weken na de eerste BRTT-TRB combinatie-sessie vertelt ze mij over een gesprek met haar zoon, die had aangegeven misschien een hond als huisdier te willen.

Dat is de prachtige uitwerking van het aankijken van jouw eigen trauma, het doorvoelen wat ooit niet doorvoeld kon worden en het opruimen van de traumasporen die al die tijd in jouw lichaam hebben vastgezeten en hun effect op jouw (wel)zijn hebben gehad. En het effect op jouw naasten en in het bijzonder op je kind, als een rimpeleffect van een druppel die in het water valt.

 

Wil je meer weten wat een BRTT-sessie of een combinatie-sessie van BRTT en TRB voor jou zou kunnen doen en wat ik voor je kan betekenen?

Mail mij gerust op info@praktijkflowing.nl of zoek contact via 06-47064513. Op de website kun je meer lezen over wat Body Remembers Trauma Therapie (BRTT ®) en Trauma Release Breathwork (TRB®) inhoudt.
85 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page